SOW - NEERE

TRAINER/COACH

CONSULENT

TOLK

VERTALER

Publicaties

Vacatures

Foto's

Links

Contact

Interculturele vraagstukken
"        gerichte trainingen voor mensen die in het buitenland gaan wonen, werken of studeren en te maken krijgen met een andere cultuur;
"        interculturele trainingen voor mensen die na jarenlange buitenlandervaring weer terugkomen in hun vaderland;
"        interculturele trainingen voor bedrijven en organisaties die met verschillende culturen op de werkvloer te maken hebben;
"        individuele coaching voor mensen die te maken hebben met interculturele vraagstukken.
 
Interreligieuze vragenstukken
"        gerichte trainingen voor mensen die in het buitenland gaan wonen, werken of studeren en te maken krijgen met een andere religie of andere religieuze opvattingen;
"        interculturele trainingen voor mensen die na jarenlange buitenlandervaring met een nieuwe religie  weer terugkomen in hun vaderland;
"        interreligieuze trainingen voor bedrijven en organisaties die met verschillende religies op de werkvloer te maken hebben;
"        individuele coaching voor mensen die kampen met interreligieuze vragen.
 
 
Voorbeelden van trainingen
"        Vluchtelingenproblematiek
"        Mensen- en volkenrechtelijke vragenstukken
"        Islam
"        Vertrouwenspersonen
"        Empowerment van jongeren  en/of allochtonen
"        Oprichten van een organisatie
"        Opstellen en uitvoeren van een project
"        Tegengaan van huiselijk geweld